Informacije

Atlas gljiva - Online mikologija

<span class=Atlas gljiva - Online mikologija " />

Atlas glavnih vrsta jestivih i otrovnih gljiva, simbiotskih gljiva, saprofita i parazita (više od 600 vrsta gljiva koje se smatraju). Na realizaciji ovog odsjeka surađivala je Dr Gabriella Di Massimo Univerziteta u Peruđi.
(Lista gljiva po rodu i vrstama) - (Lista uobičajenih naziva gljiva)

Atlas gljiva

Sakupili smo glavne vrste jestivih i otrovnih gljiva u lako čitljivom atlasu (kartice sa slikama). Kliknite na izbornik i odaberite željenu vrstu gljiva.


Informacije pomorcima

Od latinskog izraza gljivice a sa grčke Mykes tj. potječu nazivi gljiva (ili gljiva) i mikologija (nauka koja se bavi proučavanjem gljiva). Gljive su organizmi sa jezgrom, bez klorofila, koji potiču iz spore i uglavnom se razmnožavaju i seksualno i aseksualno i čije su obično vlaknaste somatske strukture (hypha) okružene staničnim zidovima koji sadrže celulozu ili hitin, ili oboje. Kada su okolišni i prehrambeni uvjeti povoljni, plodno tijelo (koje se naziva gljiva) nastaje iz micelija iz kojeg će se proizvoditi spore.


Video: Gljive-Sunčanice-Istra (Juli 2021).