Informacije

Guske: Bosanska borbena guska

Guske: Bosanska borbena guska

Podrijetlo, difuzija i ekonomske karakteristike

Guska iz Bosne (bivša Jugoslavija).
Vrlo agresivna pasmina koja se koristi u određenim nadmetanjima u kojima se cijela obiteljska grupa (igra gusaka) bori za obranu teritorija od suparničkih grupa (Dr. Alessio Zanon - S.I.R.A. Selection of Italian Avicunicole Pasmine).

Morfološke karakteristike

Boja perja ima vrlo nepravilne veličine koje se ne nalaze u drugim pasminama.
Čini se da je pasmina djelomično samospolna.


Bosanska borbena guska


Bosanska borbena guska


Video: Guske su spasile Mokrin (Juli 2021).