Informacije

Guske: Guska od Meuse

Guske: Guska od Meuse

Podrijetlo, difuzija i ekonomske karakteristike

Bila je to guska male veličine, sa sivim perjem, vjerovatno izravnim potomkom divlje guske. Rasprostranjena je u dolini Meuse i njenim pritokama, na sjeveroistoku Francuske, u Belgiji i u susjednim područjima Holandije. Podignuta tokom 19. vijeka, danas više ne postoji. Ali znamo da je bila vrlo slična Alsaceovoj aloci.

Morfološke karakteristike

Preseci: mala.

Zahvaljujući Francescu Silletti

Geese di Meuse (fotografija iz druge polovice 19. vijeka)


Video: Guske su spasile Mokrin (Juli 2021).