Informacije

Guske: carska guska

Guske: carska guska

Širenje i stanište

Vrste rodom sa Aljaske i Sjevernog Sibira; rasprostranjeno i na mnogim ostrvima Beringovog mora. Obično se nalazi na obalama, ali nije neuobičajeno da se pronađe i u vlažnim predjelima unutrašnjosti. Monogamna, mirna i smešna vrsta, dobro se razmnožava čak i u zatočeništvu.

Morfološke karakteristike

Nema očigledan seksualni dimorfizam.
Glava, vrat prema leđima i vrh repa bijeli.
Kaput od grla i brade. Ostatak tijela je plavkasto-siv, s crno-bijelim šarama. Pepeo sivo iznad pepela i odozdo crni. Tamno oko. Žuto-narandžaste noge.
Veličina od 65 do 88 cm.

Prehrana i ponašanje

Svejeda vrsta, u zatočeništvu ne predstavlja posebne probleme sa hranjenjem. Jaja se uglavnom polažu u gnijezda izgrađena u blizini plovnih puteva. Ženka odlaže 5 do 7 jaja koja izleže oko 33 dana. Mališani, samo suvi, prate majku u potrazi za hranom.

Emperor Goose - Anser canagicus (foto web stranica)


Video: Guske (Oktobar 2021).