Informacije

Regionalni biotopi - Furlanija-Julijska krajina

Regionalni biotopi - Furlanija-Julijska krajina

Prirodni biotopi su područja ograničenog teritorijalnog širenja, identificirana na područjima izvan parkova i rezervata, karakterizirana vrlo zanimljivim naturalističkim vanrednim situacijama, koje rizikuju uništenje i nestanak. U Friuli Venezia Giulia uspostavljeno je 30 biotopa.

Magredi iz San Quirinoa
Tipologija: Područje suhih livada, voćnjaka
Institucija: D.P.G.R. n. 0353 / Pres od 24.10.1997
Površina: oko 20 hektara
Općina: San Quirino
Provincija: Pordenone

Marsh Cima Corso
Tipologija: Vlažno zemljište
Institucija: D.P.G.R. 0212 / Pres. od 12.06.1998
Površina: 7,5 hektara
Opština: Ampezzo
Provincija: Udine

Močvara rijeke Cavane
Tipologija: Vlažno zemljište
Institucija: D.P.G.R. 0237 / Pres. od 23.06.1998
Površina: 40 hektara
Opština: Monfalcone
Pokrajina: Gorica

Močvara Fontana Abisso
Tipologija: Vlažno zemljište
Institucija: D.P.G.R. 041 / Pres. od 13.02.1998
Površina: 9,7 hektara
Opština: Buja
Provincija: Udine

Swamp Fraghis
Tipologija: Vlažno zemljište
Institucija: D.P.G.R. 042 / Pres. od 13.02.1998
Površina: 22,7 hektara
Uobičajeno: Porpetto
Provincija: Udine

Močvare rogova
Tipologija: Vlažno zemljište
Institucija: D.P.G.R. 043 / Pres. od 13.02.1998
Površina: 50,8 hektara
Opštine: Gonars, Porpetto
Provincija: Udine

Livade Col San Floreano
Tipologija: Vlažno zemljište
Institucija: D.P.G.R. 0211 / Pres. od 12.06.1998
Površina: 35 hektara
Općina: Rive dArcano
Provincija: Udine

Resurgences of Codroipo
Tipologija: Vlažno zemljište
Institucija: D.P.G.R. 0156 / Pres dd 28.5.2007
Površina: 99,9 hektara
Uobičajeno: Codroipo
Provincija: Udine

Resurgences of Flambro
Tipologija: Vlažno zemljište
Institucija: D.P.G.R. 0234 / Pres. od 23.06.1998
Površina: 71 hektara
Uobičajeno: Talmassons
Provincija: Udine

Resurgences of Virco
Tipologija: Vlažno zemljište
Institucija: D.P.G.R. 0238 / Pres. od 23.06.1998
Površina: 80 hektara
Opštine: Bertiolo, Talmassons
Provincija: Udine

Zarnicco izvire
Tipologija: Vlažno zemljište
Institucija: D.P.G.R. 0236 / Pres. od 23.06.1998
Površina: 47 hektara
Općina: Rivignano
Provincija: Udine

Curiedi bog
Tipologija: Vlažno zemljište
Institucija: D.P.G.R. 0235 / Pres. od 23.06.1998
Površina: 13,7 hektara
Opština: Tolmezzo
Provincija: Udine

Kasasola tresetna močvara
Tipologija: Vlažno zemljište
Institucija: D.P.G.R. 0187 / Pres. od 22.05.1998
Površina: 48,4 hektara
Opština: Majano
Provincija: Udine

Lazzacco tresetna močvara
Tipologija: Vlažno zemljište
Institucija: D.P.G.R. 0214 / Pres. od 12.06.1998
Površina: 15,2 hektara
Opštine: Moruzzo, Pagnacco
Provincija: Udine

Pramollo tresetna močvara
Tipologija: Vlažno zemljište
Institucija: D.P.G.R. 0213 / Pres. od 12.06.1998
Površina: 4,2 hektara
Opština: Pontebba
Provincija: Udine

Sequals bog
Tipologija: Vlažno zemljište
Institucija: D.P.G.R. 045 / Pres. od 13.02.1998
Površina: 12 hektara
Uobičajeno: nastavci
Provincija: Pordenone

Šiška s tresetom
Tipologija: Vlažno zemljište
Institucija: D.P.G.R. 044 / Pres. od 13.02.1998
Površina: 9,9 hektara
Opština: Tarvisio
Provincija: Udine

Ostali regionalni biotopi:
- Vlažne livade Quadrisa
- livade Bertrandoske ravnice
- Groi treseta
- Treseta Borgo Pegoraro
- Laghetti delle Noghere
- Schiavetti izvire
- Divlje bog
- treseta močvare od cičinota
- Lavia livade
- Od vode koja pada
- Selvuccis i Prat s vrha
- Roggia ribosa di Bertiolo i Lonca
- Magredi iz San Canciana

Regija Friuli Venezia Giulia
Centralna uprava za poljoprivredne, prirodne, šumske i planinske resurse
Služba za zaštitu prirodnog okoliša, faune i regionalnog šumarskog korpusa
Via Di Toppo, 40
33100 Udine (UD)
Web stranica: www.regione.fvg.it


Video: ROUND TRIP: Čezmejno. Transfrontaliero 21. 10. 2015, Koper (Avgust 2021).