Informacije

Državni rezervat prirodne populacije životinja Pantani dell'Inferno - Lazio

Državni rezervat prirodne populacije životinja Pantani dell'Inferno - Lazio

Vrsta zaštićenog područja - Gdje se nalazi

Tipologija: Državni prirodni rezervat životinjske populacije; uspostavljen ministarskom uredbom 12. februara 1979; spada u nacionalni park Circeo.
Lazio regija
Provincija: Latina

Državni rezervat prirode Pantani dell Inferno štiti obalno močvarno područje od 40 hektara u općini Sabaudia.

Državni rezervat prirode Pantani dell Inferno (foto www.sabaudia.net)

Opis

Državni rezervat prirode Pantani dell Inferno osnovan je radi zaštite područja i ima karakteristike okoliša koje su posebno pogodne za zaustavljanje, zimovanje i gniježđenje brojnih ptica selica, posebno ptica selica, koje su sve rijetke zbog smanjenja staništa. Za područje Pantanija u paklu od izuzetnog je interesa prisutnost, mada minimalna, primjeraka ružičastog flaminga koji obično zimi čuvaju u Parku.

Informacije o poseti

Uprava:
Smjer nacionalnog parka Circeo
Via Carlo Alberto, 107
04016 Sabaudia (LT)
Web stranica: www.parchilazio.it


Video: .. POVIJEST, Obnova zemlje i sukob sa SSSR-om (Juli 2021).